Svenskt Trä

Bygg med limträ

Här hittar du tips och inspiration till tjugofyra olika byggprojekt för dig som vill bygga mer i limträ.

Uppdaterad 2023-12-20

Publicerad 2020-05-05

Det finns det många skäl till varför du ska välja limträ till ditt nästa byggprojekt. Det är ett starkt material som samtidigt är lätt att arbeta med. Du bearbetar det enkelt med handverktyg eller maskinella verktyg. Limträ är även ett beständigt material som ger dina byggprojekt långt liv. Och du vet väl att det är bra för miljön att använda förnybara material som det finns gott och om som inte tar slut?

Här har Svenskt Trä att samlat tjugofyra olika objekt som inspiration för dig som vill bygga mer i limträ. Se mer på denna sida och på vår Facebooksida Byggbeskrivningar.

Ta även del av våra tips och filmer hur du på olika sätt kan skruva i limträ med universalskruv. Skruva med universalskruv

 

Låt din inspireras av tjugofyra olika limträobjekt

Bygg ett arbetsbord

Bygg en bar

Bygg en drivbänk

Bygg en dynbox

Bygg en grillbänk

Bygg en grillplats

Bygg en gunga

Bygg en gungställning

Bygg en köksö

Bygg ett limträbord

Bygg en limträbänk

Bygg en loftsäng

Bygg en odlingslåda

Bygg en pergola

Bygg en pergola 2

Bygg en portal

Bygg ett robotgräsklipparskydd

Bygg en solsäng

Bygg  ett soptunneskydd

Bygg en sänggavel

Bygg en torkställning

Bygg en utedusch

Bygg ett utegym

Bygg en vedbod

Skruva med universalskruv

Pelarfot

Primär och sekundär balk

Reglar och syll

Takstol

Upplagsknap

Upplag pelare och balk

Åsar och reglar

Ta hjälp av din bygghandlare som kan ge dig bra tips och idéer om hur man arbetar och bygger med limträ. De flesta bygghandlare har limträ på lager. De kan snabbt och enkelt hjälpa dig med både material och råd.

Därför ska du välja limträ

  • Miljö – förnybar råvara som binder koldioxid. Snickra med gott samvete.
  • Livslängd – klarar tuffa väderförhållanden, så ditt bygge står sig länge. Smart och ekonomiskt.
  • Utseende och formbarhet – vackert att se på och kan tillverkas praktiskt taget i vilken form som helst.
  • Styrka – ett av de starkaste konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt, vilket gör det perfekt för hemmasnickaren.
  • Formstabilitet – varken vrider eller kröker sig.
  • Beständighet – klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
  • Bearbetbarhet – kan bearbetas med enkla handverktyg eller maskinella verktyg.

 

Vad är limträ och hur kan det användas?

Limträ används främst som bärande element i byggnader men är även ett utpräglat gör-det-själv-material, som med fördel kan användas till utvändiga panelbrädor och till hobbysnickerier som till exempel pergola, bänkar, bord, sängar. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Limträ är uppbyggda av lameller (hyvlade plankor) som limmas industriellt med flatsidorna mot varandra. Lamellerna i limträelement är konstruktionsvirke av träslaget gran. Limmet utgör mindre än 1 viktsprocent och är resistent mot fukt och går bra att använda utomhus.

Limträ används ofta som balkar och pelare i byggnadskonstruktioner där hög bärförmåga och ett effektivt materialutnyttjande krävs.

Limträ kan användas när man bygger småhus som till exempel nockbalk, gavelpelare, takbalk, golvbjälkar, balk över öppning och bärlina under bjälklag. Limträ är även vanligt förekommande i uterum och carportar.

Vill du veta mer om limträ

Läs mer om limträ i byggbeskrivning Bra att veta om limträ. Det finns även följande publikationer om limträ:

Publikationerna finns även att hämta hos din närmaste bygg- och trävaruhandlare.

 

Välj rätt

Det är alltid viktigt att göra rätt val från början så att varje projekt får rätt förutsättningar. Se till att du väljer rätt kvalitet, dimension, ytbehandling, skruv eller spik samt träskydd till ditt projekt.

Kvalitet
Limträ är ett konstruktionsmaterial som tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Limträprodukter uppfyller högt ställda krav enligt en gemensam europeisk standard och de är underkastade mycket stränga kontrollrutiner vid tillverkningen. Företag som producerar limträ är underkastade kontroll av RISE som är ett ackrediterat certifieringsorgan. Tillverkningsstandard är hållfasthetsklass GL30 för limträ. Bokstäverna GL står för Glulam. Siffran 30 anger ett värde på hållfastheten. Efter siffran anges bokstaven c eller h, där c = combined (kombinerat) limträ, h = homogeneous (homogent) limträ.

Limträbalk med breddmått smalare än 90 mm har hållfasthetsklass GL28cs där cs = combined split (klyvlimträbalk).

Limträ i bygghandeln tillverkas med så kallade renhyvlade ytor. Limträ tillverkas främst av gran, som är ljust gulvitt till färgen och limfogarna är i det närmaste osynliga. Det lim som används till limträ uppfyller kraven för Limtyp 1 i limträstandarden, vilket innebär att limträet kan användas i samtliga klimatklasser.

Dimensioner
Lagerdimensioner av limträpelare och -balkar finns normalt i bygghandeln eller kan beställas med kort leveranstid och finns i följande dimensioner.

 

 

Ytbehandling
Limträ kan ytbehandlas som vanligt hyvlat trä. Om limträ exponeras utomhus för väder och vind, men under tak, kan det behöva ytbehandlas. Täckande färgsystem ger ett hållbart väderskydd men behöver så småningom underhållas. Även laserande system ger ett visst väderskydd och de är enklare att underhålla.

Skruv och beslag
Vid montering av limträ då det är små krafter används standardbeslag av typ spikningsplåtar, balkskor och ankarspik eller -skruv. Även smidda stål, till exempel plattstål och vinkelstål, kan användas i kombination med träskruv, till exempel sexkantig träskruv.

Universalskruv används vid både mindre och större konstruktioner, till exempel pergola, bänk, uterum, carportar och bjälklag.  Skruvvinkel på minst 30° bör eftersträvas i ändträ, förborrning tillämpas i regel inte och universalskruven försänks med lätthet, så att den ogängade delen alltid kommer i virkesfogen.

Träskydd
I de flesta fall går det att skydda trä från mikrobiell påväxt med lämpligt konstruktivt träskydd, det vill säga rätt genomtänkt konstruktionsutformning. I de fall det anses omöjligt eller tveksamt bör man använda limträ med lameller av impregnerat limträ. Limträ tillverkat av impregnerade lameller ger ett bra grundskydd mot röta och skyddseffekten kan ytterligare ökas genomefterbehandling och regelbundet underhåll med ett träskyddsmedel. Här kan det också vara bra att använda en träolja för att skydda limträet mot mikrosprickor.

Limträbalkar och pelare i impregnerad furu
Följande dimensioner finns tillgängliga:
90x200
90x300
115x400
90x90
115x115

Inspiration
Trädäck
Trädäck
Altan
Altan
Altanbord
Altanbord
Attefallshus
Attefallshus
Altan
Altan
Enkelbod
Enkelbod
Grindar
Grindar
Hall
Hall
Lekställning
Lekställning
Plank
Plank
Uterum
Uterum
Pool
Pool
Brygga
Brygga
Altan
Altan
Trall
Trall
Pooldäck
Pooldäck
Altan
Altan
Pir
Pir
Villa Moeleven
Villa Moeleven
Altan zig zag
Altan zig zag

Klicka här för sajtkarta

sitemap icon
sitemap icon

Stäng sajtkarta

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan