Svenskt Trä

Hemsidor från Svenskt Trä

Här hittar du sidor och länkar som Svenskt Trä står bakom.

Publicerad 2020-05-29

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Svenskt Trä - Information om trä


Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material med många användningsområden.

Trä har sedan länge en självklar plats i våra hem och trädgårdar i form av golv, lister, panel, trallvirke, virke för staket och stolpar mm.

Trä är också ett uppskattat och beprövat byggmaterial. Idag byggs cirka 90 procent av enfamiljshusen i trä. Vad avser flervåningshusen är trä ett material på stark frammarsch inom modernt byggande och idag byggs nästan 10 procent av flervåningshusen med trästomme. Trä används även i andra konstruktioner till exempel som bärande konstruktion i hallbyggnader (40 procent av nybyggnationerna) och broar (20 procent av nybyggnationerna).

Läs mer: Svenskt Trä - Information om trä

Trärådhuset


Trärådhuset är en webbapplikation från Svenskt Trä för dig som är mån om att bygga rätt. I Trädrådhuset kan du få hjälp med relevanta konstruktionsdetaljer, du kan designa med trä och skapa något unikt med färg och form i vårt designverktyg – interiört eller exteriört. Få information och lär dig det mesta om bygglov samt även få exempel på virkesdimensioner och kvaliteter för virke, skruv, spik och beslag. Desutom kan du hitta många intressanta byggtips för dina byggprojekt i trädgården. Trärådhuset är anpassad för smartphones och surfplattor för att det ska vara enkelt för alla byggare att använda den – även direkt på byggarbetsplatsen.

Läs mer: Trärådhuset

Snickra med barn


Hej!

Vi heter Fixa och Trixa och tycker att det här med att snickra och bygga i trä är det roligaste som finns. Här kan du få tips på saker du kan bygga och verktyg som är bra att ha. Här kan du också lära dig varför det är bra att använda trä och hur mycket trä det finns i ett vanligt rum.

Tänk på att det kan vara bra att fråga någon vuxen innan du börja bygga!

Läs mer: Snickra med barn

TräGuiden


TräGuiden är med över 5 000 sidor Sveriges största webb för byggkonstruktioner. Sök bland konstruktionsexempel, dimensioneringstabeller, CAD-ritningar och information om trä.

En naturlig TRÄffpunkt för klimatmedvetna!

Läs mer: Träguiden

Om limträ


Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. Lamelltjockleken är 45 mm för raka limträprodukter. För krökta produkter är lamelltjockleken mindre, i regel 33 mm.

Limträ är ett konstruktionsmaterial och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard för svenska marknaden är hållfasthetsklass GL30. Vissa limträbalkar tillverkas genom klyvning av limträbalkar i klass GL30 och får då hållfasthetsklass GL28.

Läs mer: Om limträ

Tidningen Trä


Ta del av dom senaste nyheterna från vår tidskrift Svenskt Trä.

Läs mer: Tidningen trä

Träpriset


Träpriset är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Vinnaren av Träpriset 2020 blir den 13:e träpristagaren sedan 1967. Träpriset ges ut av Svenskt Trä. Bland tidigare vinnare återfinns arkitekterna Gert Wingårdh, Jan Gezelius och Carl Nyrén.

Förslag på byggnader skickas in till en jury som nominerar några av dessa till Träpriset. De nominerade objekten kommer att publiceras i tidningen Trä innan juryn till sist utser det vinnande byggnadsverket. Inför varje Träpris beskrivs de nominerade bidragen i boken ”Arkitektur i trä” med bilder, ritningar och beskrivningar.

Målsättningen är att fortsätta utveckla priset för att träbyggande och träarkitektur ska få ännu mer uppmärksamhet.

Läs mer: Träpriset

Träbyggnadskansliet


Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har vi på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.

Vi leder kommunikationsarbetet kring trä­byggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-­ och Möbelföretagen (TMF).

Kansliets verksamhet leds av Susanne Rudenstam. I styrgruppen för Sveriges Träbyggnadskansli sitter Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen samt Hans-Eric Johansson, senior advisor.

Läs mer: Träbyggnadskansliet

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 595 bygg- och trävaruhandlare

Publicerad 2020-05-29

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan