Svenskt Trä

Montera dörr

Här får du information om det som är bra att veta om att montera dörr.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Att tänka på

Genom att byta ytterdörr ger du husfasaden en ansiktslyftning. Ur energisynspunkt kan det också vara ekonomiskt lönsamt eftersom nya dörrar ofta är betydligt tätare och bättre isolerade än äldre dörrar. Om ett byte av en dörr väsentligt påverkar byggnadens yttre föreligger skyldighet att söka bygglov. Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Det är viktigt att välja rätt storlek på dörren. Vid nybyggnad är dörrhålet i väggen frilagt och kan mätas direkt på plats eller via ritning. Vid ombyggnad kan det vara svårare att få fram det rätta måttet då det fria öppningsmåttet i väggen är inbyggt av foderlister och smyglister. Man bör därför börja med att riva bort dessa på, förslagsvis, insidan av dörren för att ta reda på det rätta öppningsmåttet i väggen. Dörrens karmyttermått bör vara 20 – 30 mindre än väggens dörrhål.

Verktyg som du behöver är hammare, skruvmejsel, tumstock, ett långt vattenpass, spik och skruv, eventuellt en borrmaskin, samt skruvdragare, fogspruta, plugg och skruv för infästning av dörren och två lister för mätning av diagonalmåttet. Dessutom behövs en speciell typ av drevremsa (isolering) samt bottningslist och fogmassa för tätning mellan karm och vägg.

För att förstärka inbrottsskyddet bör du välja en dörr med godkänd låsenhet, det vill säga som uppfyller kraven enligt svensk standard SS 3522 klass 3, eller komplettera med följande lås och beslag:

  • Säkerhetsbleck: sitter i dörrkarmen och ska monteras med snedställda skruvar för att motstå högre brytkraft.
  • Låshus, härdad regel och automatisk förregling vid 360° nyckelvridning, gärna med bortasäker och hemmabekvämfunktion. Det kan vara ett cylinder- eller tillhållarlås.
  • Låscylinder, rund säkerhetscylinder på båda sidor av dörren. Använd samma nyckel till övriga lås så blir det mer lätthanterligt. Detta kallas för lika låsning.
  • Bakkantsbeslag eller gångjärn med bakkantssäkring, monteras i dörrens bakkant och förhindrar att man kan lyfta av dörren.

 Välj produkter som är godkända av försäkringsbolagen. Vissa försäkringsbolag ger premierabatt vid montering av godkända lås.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Montering av dörrkarm

Det väggmaterial som dörren ska fästas i avgör vilken skruv du ska använda. I betong, lättbetong eller tegel måste du borra och plugga. Till trä använder du i första hand karmskruv eller karmhylsa med fästskruv men även träskruv går att använda vid montering av dörrkarm.

Börja med att kontrollera att golvet under dörren är vågrätt. Använd vattenpasset och justera med kilar eller klossar 1 av exempelvis hårt trä som stöd under dörrtröskel 2 och dörrkarm 3.
Det är viktigt att dörrtröskel och dörrkarmöverstycke är vågräta. Dörrkarmunderkant ska vara i samma nivå som den färdiga golvbeläggningens översida.

Dörrkarmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje skruvhål. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan. Ytterligare två kilpar placeras på gångjärnssidan. Kilar måste också placeras vid bakkantssäkringar och slutbleck för lås. Kontrollera att godtagbart mothåll finns för slutbleckets säkerhetsskruvar.

Kontrollera med ett långt vattenpass 4 att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Kontrollera också att dörrkarmen inte lutar inåt eller utåt. Vid behov justera med ytterligare kilar eller justera karmhylsorna.

Först ska gångjärnssidan i väggstommen fästas. Därefter låssidan. Är dörrkarmen bredare än 1 200 bör den fästas även i mitten upptill. För att få god passning kan dörrbladet utnyttjas som mall.

Mät även de båda diagonalerna 5 i dörrkarmsöppningen. Det är viktigt att diagonalerna är precis lika långa, justera vid behov med kilarna eller med karmhylsorna 1 och skruvarna 6.

Så här mäter du diagonalmåttet med hjälp av två lister. Lägg den ena listen på den andra. Håll dem diagonalt i karmöppningen. Drag ut listerna tills respektive listände ligger dikt an mot karmhörnet. Gör ett streck över båda listerna där de ligger omlott. Gör nu samma sak på motstående diagonal. Om strecket hamnar på samma ställe är diagonalmåttet lika, se detalj B.

Karmfallsmåttet (invändigt öppningsmått mellan karmdelarna) kontrolleras uppifrån och ned. Måttet ska vara detsamma, gör eventuell justering med kilarna eller med karmhylsorna och skruvarna. Skruva slutligen fast dörrkarmen med träskruvar, justerbara karmskruvar eller karmhylsor och fästskruv.

Kapa kilarna i nivå med karmen. Häng i dörrbladet och kontrollera att det går lätt att stänga och öppna. Kontrollera att springor mellan dörrbladskant och karmfals är ett par millimeter (maximalt 3), justera annars kilarna och skruvarna. Säkerhetsskruvarna i slutblecket skruvas ut mot väggen.

Drevning och tätning

Dreva noggrant runt hela dörrkarmen och från båda sidor samt ovanför dörrkarmsöverstycket. Använd mineralullsremsor och medföljande verktyg – absolut inte ett vasst verktyg; det skadar remsan. Täta även mellan färdigt golv och tröskeln. Isoleringen ska fylla ut fogen ordentligt utan att packas för hårt, då är det risk att dörrkarmen buktar.

Det är viktigt att drevningen 11 är diffusionstät (det vill säga ångtät) mot rumssidan och diffusionsöppen utåt. Använd diffusionstät elastisk fogmassa 9 och bottningslist (gummilist) 10 på rumssidan. Börja med att sätta in bottningslisten i fogen från insidan enligt detalj A. Den bör ligga 10 innanför dörrkarmens baksida. Dreva därefter med en obruten mineralullsremsa som viks och trycks in i mellanrummet, runt hela dörrkarmen. För att drevningen ska vara effektiv måste mellanrummet vara 10 – 15.

Dörrtröskeln 2 ska övertäckas på utsidan med en tröskelplåt 14 för att skydda drevningen under dörrtröskeln mot nederbörd. Normalt finns ett sågat spår eller urgröpning på framsidan av dörrtröskeln för infästning av tröskelplåten.

Efter drevning monteras smyglister 12 och smygbrädor 8 av trä mot dörrkarmen och dörröppningssidorna i väggen. Sist monteras foderlister 7 och foderbrädor 13 runt dörröppningen på väggens in- och utsida.

Innerdörr

För montering av innerdörr gäller ovanstående men drevningen utgår normalt, dock inte om du monterar en ljudisolerad dörr.
I så fall ska drevning utföras noggrant med en speciell drevningsremsa och bottningslist runt hela karmen samt mellan tröskel och golv.

Vid innerdörrar kan dörrkarmsdjupet anpassas till aktuell väggtjocklek, vilket gör att dörrkarmen fyller ut hela väggtjockleken i dörröppningshålet. Karmdjup för innerdörrar finns normalt i standardstorlekarna 68, 93, 118, 130 och 147.

Som alternativt utförande, om dörrkarmen är grundare än vägg, kan en smyglist 12 monteras på ena sidan av dörrkarmen. Detta görs normalt på motstående sida av dörrkarmen i förhållande till åt vilket håll dörrbladet öppnas.

Foder och smyglister

Foderlister monteras vanligtvis på båda sidor av väggen kring dörröppningshålet. Det finns släta foder i dimensionerna 12 x 43, 12 x 56 och 12 x 69.

Foderlist finns även som profilerad, allmogefoder i dimensionerna 15 x 69 eller 21 x 95.

Placering av dörr

Dörren bör i förhållande till dörrhålet sättas i linje med framkant av vägg sett från gångjärnssidan (för att dörrbladet ska kunna öppnas 180°).

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan