Svenskt Trä

Skruv- och spikguide

Här får du vet mer i vår skruv- och spikguide.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Att tänka på när man spikar

 • Kommer spiken att utsättas för väta?
 • Vad är det för underlag?
 • Vilket material ska jag fästa?
 • Ska jag spackla eller måla sedan?


Vid spikning av lister med mera som ska spacklas och målas bör dyckert användas. Använd alltid dyckert vid dold spikning.

Vid spikning i betong ska spiken tränga in i betongen 15 – 20 mm för att få bästa grepp.

Blanda aldrig olika metaller med varandra, till exempel lättmetallspik på kopparplåt.

Använd alltid varmförzinkad spik utomhus och rostfri spik i speciellt utsatta lägen.

Den totala spikkostnaden kan under vissa betingelser vara lägre för kamgängad spik än för räfflad spik därför att antalet spikar oftast kan minskas.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

De vanligaste spiktyperna

 

Byggbeslag

Byggbeslag till förbindningar finns i ett tjugotal olika varianter. De är som regel varmförzinkade och försedda med ett stort antal hål avsedda för spik eller skruv. Hur många spik eller skruv som behövs och vilka hål som ska utnyttjas beror på vilka krafter som beslaget ska överföra. Detta bestäms genom dimensionering eller i enklare fall genom tillverkarnas information.

Innan du börjar skruva

Utvecklingen och användningen av skruv har de senaste åren ökat markant. Nya förbättrade typer av skruv kommer ständigt och användningsområdet breddas. Med denna skruvguide presenterar vi utförligt information om att skruva i trä. Många av skruvtillverkarna har olika specialskruvar, varför denna skruvguide är generell. För mer information, se respektive skruvtillverkare.

Skruvens utformning för infästning i trästomme

Här följer några generella råd, tips och alternativ på skruv­sortiment vid val av skruv i trästomme.

•   Längd: Tumregel: dubbla längden av det man ska skruva fast.

•   Gänga: Delgängad: skruvstammen närmast huvudet är inte gängad (trä/spånskiva/plywood). Helgängad skruv: (normalgips).

•   Vanligaste ytbehandling:              

Invändigt: elförzinkad, fosfaterat, gulkromaterad, vitlackerad.
Utvändigt: zink/nickel C4, varmförzinkat, rostfritt, rostfritt/syrafast.

•   Huvud: Koniskt: ofta rillor under huvudet för försänkt montage i trä/spånskiva/plywood/medel/hård träfiberskiva.

Platt: för synliga montage och utvändigt.

Trumpet: för invändiga gipsskivor.

•   Spår: Rakt spår, krysspår (Philips och Pozidrive), fyrkantsspår, insex- eller torxspår.

•   Spets: Borrspets: så kallad självborrande skruv, behöver inte förborras. Gängad spets: för gips- och spånskivor. Fiber­cuts­spets: används vid hårda material, till exempel spånskivor. Trubbig spets: så kallad spikspets medför mindre risk för sprickbildning i virket än gängad spets.

•   Bits: I stället för skruvmejsel, använd skruvdragare och bits för enkel och snabb infästning. Bits ingår ibland i skruv­förpackningen.

•   Övrigt: Det finns midjehölster för skruvdragare som underlättar arbetet med att alltid ha skruvdragaren nära. Skruvdragaren bör ha ett varvtal på maximalt 2 500 varv/minut. Det finns även vaxade skruvar för lättare skruvning. Skruv med motgäng närmast under huvudet minskar fiberresning och ökar mothållet.

Att tänka på när man skruvar

 • Invändigt trägolv: belasta golvbrädan mot underlaget vid montage för minskat golvknarr.
 • Utvändig träfasad: lockbrädan skruvas i spikläkten, inte i bottenbrädan.
 • Tralläkt: sicksack-skruva varannan sida längs tralläktens kant för snabbare och enklare montage.

Fördelarna med skruvning 

 • Dragkrafterna klaras bättre än spik.
 • Demonteringen är enkel, virket förstörs inte utan går att återanvända.
 • Risken att virket spricker vid infästning nära virkesända (vid självborrande skruv) är mindre.
 • En nackdel är att skruv är något dyrare än spik, dock kräver spik generellt något tätare infästningspunkter, vilket medför att man kan spara in på det totala antalet infästningar och i viss mån även en del av arbetsinsatsen.


Vid bärande konstruktioner, till exempel takstolar där ankarspik traditionellt används vid infästning, finns även en ankarskruv. Skruv med mutterhuvud, så kallad sexkantig träskruv, används då kraftig infästning krävs. Vid bärande konstruktioner ska byggnadskonstruktör/byggnadsingenjör anlitas för ett korrekt utförande.

Val av rätt skruv i trästomme

Antal skruv per kvadratmeter eller antal skruv per löpmeter (exklusive spill)

Tabellen är generell. Ytbehandling, skruvdimension med mera kan variera något mellan olika skruvtillverkare. Kontrollera skruvtillverkarens anvisningar. Vid motstridiga uppgifter gäller skruvtillverkarens anvisningar före denna tabell.

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Tjocklek och material som skruvas i trästomme Vanligt förekommande ytbehandling 5) Minsta längd Maximalt centrum­avstånd mellan skruvar Skruvåtgång (st./m2) Övrigt
Invändigt
Golv: Golvbjälkar c 600          
22Golvspånskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 50 200 ca. 18 1)2)
13Golvgipsskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 30 300 ca. 15 Trumpetskalle 1)2)
14Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 28 400 ca. 25 Specialskruv 1)
20 – 22Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 44 600 ca. 15 Specialskruv 1)
25Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 47 600 ca. 15 Trumpetskalle 1)
30Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 62 600 ca. 15 Trumpetskalle 1)
Vägg och tak          
12 – 15Invändig panelbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 30 600 ca. 17 1)
21Invändig panelbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 40 600 ca. 17 1)
12List Elförzinkad 6), gul- eller vitlackerad 25 400 ca. 3 st./m 1)
13Normal gipsskiva, 1 lager Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 30 3) 18 – 20 Trumpetskalle
13Hård gipsskiva, 1 lager Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 32 3) 3) Trumpetskalle 1)4)
12Spånskiva/plywoodskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 28 3) 18 – 20 1)2)
12Hård/medelhård träfiberskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 35 3) 18 – 20 1)2)
12Cementbunden spånskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 35 3) 3) 1)2)
19Spånskiva/plywoodskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 40 3) 3) 1)2)
19Hård/medelhård träfiberskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 40 3) 3) 1)2)
Utvändigt
22Tralläkt 8) 40 400 ca. 47/24 1)2)5)
28Tralläkt 8) 51 600 ca. 35/17 1)2)5)
34Tralläkt 8) 70 600 – 800 ca. 35/17 1)2)5)
22Utvändig panelbräda 8) 48 600 ca. 35 1)5)
22Lockbräda/lockläkt 8) 65 600 ca. 35/15 1)5)
34Spikläkt för utvändig
panelbräda
8) 70 600 ca. 15 1)5)
9Utvändig gipsskiva 8) 30 3) 18 – 20 Platt huvud
1) Delgänga. Skruvstammen närmast huvudet slät, minst lika med tjockleken på materialet som fästs in.
2) Rillor under huvudet, fräser ur och försänker skruven lättare vid hårda material.
3) Enligt skruvtillverkarens anvisningar. Olika centrumavstånd runt kanter och i mittenrader.
Krav på stomstabilisering eller brandkrav kan förekomma, vilket medför tätare centrumavstånd och eventuellt flera lager skivor.
4) Speciell skruv för hårdgips.
5) Korrosivitetsklass anges med C1 – C5.
6) Elförzinkad = minst 5 µm (mymeter) skikttjocklek.
7) Fosfaterad = minst 48 timmars saltsprejtest.
8) Rostfri syrafast (A4) för C4 alternativt ytbehandlingar som typgodkänts i C4 för normalt utomhusklimat (exempelvis zink/nickel).

Exempel på dimensioner och kvaliteter för virke, skruv, spik och beslag

Alla mått är i mm där inget annat anges.

För ytterligare information om träkonstruktioner och detaljlösningar finns även Trärådhuset, www.traradhuset.se och TräGuiden, www.traguiden.se.

 

1 Nockplanka
Hyvlat, 45 x 120–145, sort G4-2, gran.

Skråspikas med varmförzinkad trådspik 4,0 – 125.

2 Takstol
Hyvlat konstruktionsvirke, c 1200.

Förband utförs med till exempel spikningsplåtar och ankarspik eller ankarskruv enligt ritning 
om inte förtillverkade spikplåtstakstolar används. Takstolsförankringar: lämpliga byggbeslag väljs. Alternativt kan hålband och ankarspik eller ankarskruv användas enligt ritning.

3 Vattbräda
Hyvlat, 22 x 120–145, sort G4-2 eller bättre, gran alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/AB.

Rostfri trådspik 2,3 – 60, c 150, eller rostfri kamspik 2,3 – 50, alternativt panelskruv längd cirka 48, c 200. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

4 Vindskiva
Finsågad yta, 22–28 x 120–145, sort G4-2 eller bättre, gran, alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/AB.

Ihopspikas med varmförzinkad trådspik 2,8 – 75 sicksackvis, c 150 och infästes enligt ritning, alternativt panelskruv längd cirka 48, c 200. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

5 Räckesöverliggare
Hyvlat, 34 x 95, sort G4-1 eller bättre, gran, alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Rostfri trådspik 3,4 – 100 eller rostfri kamspik 3,1 – 75, alternativt träskruv, längd minst 60. 
Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

6 Spjäla
Finsågad yta, 22 x 70–145, sort G4-2 eller bättre, gran, alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/AB.

Rostfri trådspik 2,8 – 75 eller rostfri kamspik 2,5 – 60, alternativt panelskruv längd minst 45. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

7 Överliggare
Hyvlat, 45 x 95–145, sort G4-1 eller bättre, gran, alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/AB.

Rostfri trådspik 4,0 – 125, alter-nativt träskruv längd minst 80. Ytbehandling: zink/nickel C4, 
rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

8 Staketbräda
Finsågad yta, 22 x 70–145, sort G4-2 eller bättre, gran, alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/AB.

Rostfri trådspik 2,8 – 75, alternativt panelskruv längd minst 45. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

9 Tvärregel
Hyvlat, 45 x 95, sort G4-2 eller bättre, gran, alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/AB.

Vinkelbeslag för infästning av tvärreglar till stolpar. (Rostfri) ankarspik (R) 4,0 – 40, alternativt ankarskruv längd 40. Ytbehandling: rostfritt.

10 Stolpe
Hyvlat konstruktionsvirke, 45 x 95–145, alternativt impregnerat träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB, c 1200. Infästes till ingjuten stolpsko enligt ritning.

Infästes till ingjuten stolpsko eller stolpfundament som kan slås ner i mark. Fästes med ankarspik/ankarskruv/sexkantig träskruv.

11 Tralläkt
Hyvlat, 22–34 x 95–145, sort G4-2 eller bättre, impregnerat träskyddsklass NTR/AB.
Rekommenderade centrumavstånd på underliggande golvbjälkar eller golvreglar med hänsyn till tjocklek på tralläkt:
22 – maximalt centrumavstånd 400,
28 – maximalt centrum­avstånd 600,
34 – maximalt centrumavstånd 800.

Rostfri kamspik 2,5 – 60, 3,1 – 75 eller 3,4 – 100, alternativt trallskruv längd 40 – 75. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

12 Bjälke
Hyvlat konstruktionsvirke, 45 x 220, impregnerat träskyddsklass NTR/A, c 600 eller enligt dimensionering.

Infästes enligt ritning.

13 Kortling
Hyvlat konstruktionsvirke, 45 x 95–220.

Spikas/skruvas till varje regel med minst 2 stycken trådspik 3,4 – 100, alternativt minst 2 stycken träskruv längd minst 80. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

14 Väggregel
Hyvlat konstruktionsvirke, 45 x 95–220, c 600 eller enligt dimensionering.

Skråspikas till syll med 2 + 2 stycken trådspik 3,4 – 100. Tillfälliga stomsträvor för betryggande vindavstyrning av regelstommen spikas med dubbelhuvad spik 3,7 – 100.

15 Syll
Hyvlat konstruktionsvirke, 45 x 95–220.

Skarvar: varje ände och varje väggregel spikas med minst 2 stycken trådspik 3,4 – 100. Infästes enligt ritning.

16 Hammarband
Hyvlat konstruktionsvirke, 45 x 95–220.

Skarvar: varje ände och varje väggregel spikas med minst 2 stycken trådspik 3,4 – 100. Infästes enligt ritning.

17 Golvbjälke
Hyvlat konstruktionsvirke, 45 x 220, c 600 eller enligt dimensionering.

Upplag: skråspikas till syllen med rostfri trådspik 4,0 – 125. Skarvar: utförs enligt ritning med till exempel spikningsplåtar och ankarspik, alternativt ankarskruv. Krysskolvning: utförs enligt ritning (till exempel 34 x 45 som spikas i varje ände och korsningspunkt med 2 stycken trådspik 3,4 – 100).

18 Golvträ
Slätspont 27 x 95–145, sort G4-2 eller bättre, täckande bredd 85–135.

Spikas med 1 styck dyckert 2,8 – 75 i varje golvbjälke eller golvregel, alternativt specialgolvskruv längd cirka 60. Ytbehandling: elförzinkat, fosfaterat.

19 Innerväggspanel
Profilhyvlat, 15 x 70–120, sort G4-1 eller bättre.

Spikas med 1 styck dyckert 2,0 – 50 i varje regel, alternativt panelskruv längd cirka 34 – 45. Ytbehandling: elförzinkat, fosfaterat.

20 Spikregel 
Hyvlat, 34 x 45–70, sort G4-3 eller bättre.

Varje ände och varje korsningspunkt spikas med trådspik 3,4 – 100 som slås i snett, alternativt träskruv längd minst 80. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

21 Foder
Finsågad yta, 22 x 120–145, sort G4-2 eller bättre, gran.

Varmförzinkad panelspik 2,8 – 75, alternativt panelskruv längd 75. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

22 Knutbräda
Finsågad yta, 22 x 120–145, sort G4-2 eller bättre, gran.

Spikas till väggreglar med varmförzinkad panelspik 2,8 – 75, alternativt träskruv längd cirka 75. Knutbrädorna spikas ihop med varmförzinkad dyckert 2,3 – 60, c 150, alternativt panelskruv längd cirka 48, c 200. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

23 Ytterpanel
Finsågad yta, 22 x 95–145, sort G4-2 eller bättre, gran.

Spikas eller skruvas cirka 30 från underkant med centrumavstånd högst 600. Spikas med varmförzinkad panelspik 2,8 – 55, alternativt panelskruv längd 48 – 60. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

24 Underlagstak
Underlagsspont, 17 x 95, sort G4-2 – G4-3, gran, täckande bredd 85.

Spikas med 2 stycken varmförzinkade trådspik 2,3 – 60 i varje takstol.

25 Ströläkt
Sågat, 25 x 25, sort G4-3.

Spikas c 250 med varmförzinkad trådspik 1,7 – 40, alternativt träskruv längd cirka 37. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

26 Bärläkt
Sågat, 25 x 38, sort G4-2.

Spikas med 1 styck varmförzinkad trådspik 2,8 – 75 i varje korsningspunkt, alternativt träskruv längd cirka 70. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

27 Underlagspapp

Spikas med varmförzinkad pappspik 2,8 – 20.

28 Väggskiva

Utvändiga gipsskivor: gipsskruv, längd cirka 30. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt,  rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

29 Nockpanna

Förankras med rostfri trådspik 3,4 – 100 eller 4,0 – 125, alternativt specialskruv längd 85 – 100. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast.

30 Nedre och yttre pannrad

Förankras med rostfri trådspik 3,4 – 100 eller rostfri kamspik 3,1 – 75, alternativt specialskruv längd cirka 75. Ytbehandling: rostfritt, rostfritt/syrafast.

 

Val av rätt spik vid träbyggande

Antal spik per kvadratmeter eller antal spik per löpmeter (exklusive spill)

Tabellen är generell. Ytbehandling, spikdimension med mera kan variera något mellan olika spiktillverkare. Kontrollera spiktillverkarens anvisningar. Vid motstridiga uppgifter gäller spiktillverkarens anvisningar före tabellen nedan.

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Tjocklek och material
som spikas i trästomme
Vanligt
förekommande ytbehandling
Spiktyp och dimension Maximalt centrumavstånd mellan spikar Spikåtgång
(st./m2)
Övrigt
Invändigt
Golv: Golvbjälkar c 600        
22 Golvspånskiva Elförzinkad6) Kamspik
2,8 – 60
Skivor ska spikas med högst 300 i fält och högst 150 vid fog längs alla regelunderstödda kanter. 1) ca. 25  
13 Golvgipsskiva Elförzinkad6) Huggen gipsspik
2,4 – 35
150 längs gipsskivans kanter och i gipsskivans mitt 200. 1) 20 - 22 Spikradavstånd
högst 600. 1)
14 Golvbräda Varmförzinkad7) Dyckert
2,0 – 50
400 ca. 25 Skråspikas i 45° vinkel
på brädans fjädersida. 2)
20–22Golvbräda Varmförzinkad7) Dyckert
2,3 – 60
600 ca. 15 Skråspikas i 45° vinkel
på brädans fjädersida. 2)
25 Golvbräda Varmförzinkad7) Dyckert
2,3 – 60
600 ca. 15 Skråspikas i 45° vinkel
på brädans fjädersida. 2)
30 Golvbräda Varmförzinkad7) Dyckert
2,8 – 75
600 ca. 15 Skråspikas i 45° vinkel
på brädans fjädersida. 2)
Vägg och tak          
12–15Invändig
panelbräda
Varmförzinkad7) Dyckert
1,7 – 40
600 ca. 17 Elförzinkad spik smutsar
ned panel vid uppsättning.
21Invändig panelbräda Varmförzinkad7) Dyckert
2,0 – 50
600 ca. 17 Elförzinkad spik smutsar
ned panel vid uppsättning.
12 List Elförzinkad6),
mässing, gulför­zinkad, våtlackerad
Dyckert
1,4 – 30
400 ca. 3 st./m  
13 Normal gipsskiva,
1 lager
Elförzinkad6) Huggen gipsspik
2,4 – 35
150 längs gipsskivans kanter och i gipsskivans mitt 200. 1) 20 - 22 Spikradavstånd högst 450 för 900 skivbredd och
högst 600 för skivbredd
1 200. 1)
13 Normal gipsskiva,
2 lager
Elförzinkad6) Huggen gipsspik
2,4 – 50
150 längs gipsskivans kanter och i gipsskivans mitt 200. 1) 20 - 22 Spikradavstånd högst 450 för 900 skivbredd och
högst 600 för skivbredd 1 200. 1)
11OSB-skiva Elförzinkad6) Kamspik
2,3 – 35
150 längs skivans kanter och i skivans mitt 300. 1) 20 - 22 Spikradavstånd
högst 600. 1)
12Spånskiva/
plywoodskiva
Elförzinkad6) Dyckert
huggen
2,0 – 35
100 längs skivans kanter och i skivans mitt
150 – 200. 1)
30 - 32 Spikradavstånd
högst 600. 1)
19Spånskiva/
plywoodskiva
Elförzinkad6) Dyckert
huggen
2,0 – 50
100 längs skivans kanter och i skivans mitt
150 – 200. 1)
30 - 32 Spikradavstånd
högst 600. 1)
19Hård/medelhård
träfiberskiva
Elförzinkad6) Dyckert
huggen
2,0 – 40
75 – 100 längs skivans kanter och i skivans mitt 175 – 200. 1) 38 - 40 Spikradavstånd
högst 600. 1)
22Glespanel Varmförzinkad7) Trådspik
2,8 – 75
400 3) 7 - 11 2 spik i varje stödpunkt.
28Glespanel Varmförzinkad7) Trådspik
2,8 – 75
400 3) 7 - 11 2 spik i varje stödpunkt.
Utvändigt
Altan och staket          
22 Tralläkt Rostfri syrafast (A4)8) Kamspik
2,3 – 60
400 ca. 47/24  
28 Tralläkt Rostfri syrafast (A4)8) Kamspik
3,1 – 75
600 ca. 35/17  
34 Tralläkt Rostfri syrafast (A4)8) Kamspik
3,4 – 100
600 - 800 ca.35/17  
22Staketbräda Varmförzinkad7),
rostfri syrafast
(A4)8)
Trådspik
2,8 – 75
Panelspik
2,8 – 55
- ca. 20- 58 st./m 2 spik i varje korsnings-punkt.
Antal spik räknat på
2 tvärreglar.
34 Överliggare Rostfri syrafast (A4)8) Trådspik
3,4 – 100
Kamspik
3,1 – 75
400 ca.
4 st./m
 
Vägg          
45 Regelverk Varmförzinkad7) Trådspik
3,4 – 100
- ca.
6 st./m
5)
9 Utvändig gipsskiva Varmförzinkad7) Pappspik
2,5 – 25
150 längs gipsskivans kanter och i gipsskivans mitt 200. 1) 20 - 22 Spikradavstånd högst 450 för 900 skivbredd och
högst 600 för skivbredd 1 200. 1)
28Spikregel för utvändig panelbräda Varmförzinkad7) Trådspik
2,8 – 75
600 ca. 9 2 spik i varje
korsningspunkt. 5)
34 Spikregel för utvändig panelbräda Varmförzinkad7) Trådspik
3,4 – 100
600 ca. 9 2 spik i varje
korsningspunkt. 5)
22 Utvändig
panelbräda
Varmförzinkad7),
rostfri syrafast
(A4)8)
Panelspik
2,8 – 48
Panelspik
2,8 – 55
- ca. 35 För spikregel ≥ 28
För spikregel ≥ 34
22 Lockbräda Varmförzinkad7),
rostfri syrafast
(A4)8)
Panelspik
2,8 – 70
Panelspik
2,8 – 75
- ca. 35 För spikregel ≥ 28
För spikregel ≥ 34
22 Lockläkt Varmförzinkad7),
rostfri syrafast
(A4)8)
Panelspik
2,8 – 70
Panelspik
2,8 – 75
- ca. 15 För spikregel ≥ 28
För spikregel ≥ 34
22 Knutbräda Varmförzinkad7),
rostfri syrafast
(A4)8)
Panelspik
2,8 – 75
Dyckert
2,3 – 60
600
150
ca.
3 st./m
ca.
8 st./m
Fästs till väggstomme
med panelspik.
Knutbrädorna spikas ihop
med dyckert.
22 Foder Varmförzinkad7),
rostfri syrafast
(A4)8)
Panelspik
2,8 – 75
- ca. 30  
Tak          
17 Underlagsspont Varmförzinkad7) Trådspik
2,5 – 50
- 15 - 20 4)
20 Underlagsspont Varmförzinkad7) Trådspik
2,3 – 60
- 15 - 20 4)
23Underlagsspont Varmförzinkad7) Trådspik
2,8 – 75
- 15 - 20 4)
Underlagspapp Varmförzinkad7) Pappspik
2,8 – 20
- ca. 30 2)
25 Ströläkt Varmförzinkad7) Trådspik
1,7 – 40
250 ca. 10  
25 Bärläkt Varmförzinkad7) Trådspik
2,8 – 75
310 – 375 ca. 20 1 spik i varje
korsningspunkt.
45 Fribärande
bärläkt
Varmförzinkad7) Trådspik
3,4 – 100
310 – 375 ca. 20 2 spik i varje stödpunkt.
45 Nockplanka Varmförzinkad7) Trådspik
4,0 – 125
1 200 ca.
2 st./m
2 spik i varje takstol.
Nedre och yttre pannrad Rostfri syrafast (A4)8) Trådspik
3,4 – 100
Kamspik
3,1 – 75
- ca. 2 2)
Nockpanna Rostfri syrafast (A4)8) Trådspik
3,4 – 100
- ca.
3 st./m
2)
22 Inbrädning
av taksprång
Varmförzinkad7),
rostfri syrafast
(A4)8)
Panelspik
2,8 – 55
- 15 –20  
22 Vattbräda Rostfri syrafast (A4)8) Trådspik
2,3 – 60
Kamspik
2,3 – 50
200 ca.
6 st./m
 
22 Vindskiva Varmförzinkad7) Trådspik
2,8 – 75
150 ca.
8 st./m
Ihopspikas sicksackvis.
1) Enligt spiktillverkarens anvisningar. Olika centrumavstånd runt kanter och i mittenrader.
Krav på stomstabilisering eller brandkrav kan förekomma, vilket medför tätare centrumavstånd och eventuellt flera lager skivor.
2) Infästning enligt spiktillverkarens anvisningar.
3) Centrumavståndet kan skilja, så beakta kraven på säkerhet mot genomtrampning och på brandskydd.
Centrumavståndet för glespanel som underlag för gipsskivor i tak får inte överstiga 400 mm i fuktiga eller ouppvärmda lokaler.
4) Underlagsspont som är bredare än 95 ska dubbelspikas.
5) Infästes enligt ritning.
6) Elförzinkad = minst 5 µm (mymeter) skikttjocklek.
7) Varmförzinkad = minst 50 µm (mymeter) skikttjocklek vilket motsvarar korrosivitetsklass C4.
8) Rostfri syrafast (A4) vilket motsvarar korrosivitetsklass C5-M.

 

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan