Svenskt Trä

Ytterpanelbräda

Här får du information om det som är bra att veta om ytterpanelbräda som är industriellt ytbehandlade enligt CMP-systemet.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2019-06-20

Produktbeskrivning

Ytterpanelbräda har en finsågad framsida och en hyvlad baksida. Kanterna är rillade. Två rundade eller fasade hörn. Panelbrädorna är industriellt ytbehandlade med tredjepartsgodkända färger för utvändig användning. Panelbrädorna är individmärkta för kvalitetssäkring och spårbarhet.

Mått och dimensioner

Ytterpanelbräda är tillgänglig i tio dimensioner:
22 × 95 mm           28 × 95 mm
22 × 120 mm         28 × 120 mm
22 × 145 mm         28 × 145 mm
22 × 170 mm         28 × 170 mm
22 × 195 mm         28 × 195 mm

 

Ytbehandlingsklass och VilmaBas-nummer för respektive paneltyp
CMP-godkända panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser. Klassindelningen baseras på färgtyp och antalet lager färg som ytterligare krävs för en komplett ytbehandling.

CMP-G
Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg

Ytterpanelbräda 22 × 95 mm VB1048 28 × 95 mm VB1053
Ytterpanelbräda 22 × 120 mm VB1049 28 × 120 mm VB1054
Ytterpanelbräda 22 × 145 mm VB1050 28 × 145 mm VB1055
Ytterpanelbräda 22 × 170 mm VB1051 28 × 170 mm VB1056
Ytterpanelbräda 22 × 195 mm VB1052 28 × 195 mm VB1057

CMP-G/M
Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg.

Ytterpanelbräda 22 × 95 mm VB1088 28 × 95 mm VB1093
Ytterpanelbräda 22 × 120 mm VB1089 28 × 120 mm VB1094
Ytterpanelbräda 22 × 145 mm VB1090 28 × 145 mm VB1095
Ytterpanelbräda 22 × 170 mm VB1091 28 × 170 mm VB1096
Ytterpanelbräda 22 × 195 mm VB1092 28 × 195 mm VB1097

Montering och infästning

För att säkerställa en lång livslängd på CMP-godkända utvändiga panelbrädor krävs en korrekt utförd montering. Följande rekommendationer och illustrationer överensstämmer med anvisningar i AMA Hus 18 kapitel HSD.16.
• Rekommenderad spikregel 34 × 70 mm eller 28 × 70 mm.
• Panelbrädor ska monteras i lod.

Montering
Stående montering rekommenderas. För ett varierat uttryck kan olika bredder användas på bottenbrädor och lockbrädor.

Metoder för fastsättning av panelbrädor

Spikning med hammare; varmförzinkad eller rostfri/syrafast panelspik.

Skruvning med elektrisk skruvdragare; lös panelskruv, alternativt bandad panelskruv. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmförzinkat.

Spikning med spikpistol bör undvikas eftersom panelspikarna lätt tränger in för djupt i panelbrädorna och bidrar till fuktinträngning vid spikhuvudet.

Paneländar ska dubbelspikas eller skruvas med ett avstånd av 100 – 150 mm från änden. Det är lämpligt att förborra spikhålen vid paneländarna för att minska risken för sprickor, alternativt används självborrande panelskruv.

Luftspalt och spikreglar
Utvändiga panelbrädor ska utföras med luftad baksida. Luftspalten bakom träpanelen ska vara minst 25 mm. Spik eller skruv får inte penetrera bakomliggande vindskydd. Förbered vid fönster, dörrar, syll och hammarband så att paneländar och spikreglar har underlag för spikning.

Horisontella spikreglar, centrumavstånd 600 mm, dimension 34 × 70 mm eller 28 × 70 mm. I särskilt utsatta miljöer är det lämpligt att montera spikreglarna på distans från väggens skivmaterial med extra luftningsläkt.

Skarvning av paneler
Stående panelbrädor skarvas över längsgående droppbleck. Blecket monteras mot vindskyddet, under spikregeln. Spikregelns läge avpassas så att spikens avstånd från paneländen är 100 – 150 mm. Vid montering är det lämpligt att förborra för panelspikarna eller använda självborrande panelskruv om avståndet till paneländen är mindre än 150 mm. Mellanrummet mellan droppbleck och panelkant ska vara minst 25 mm för att möjliggöra underhåll.

Slutbehandling

CMP-godkända utvändiga panelbrädor ska färdigmålas senast inom 12 månader efter montering. En kortare tid mellan montage och målning minskar risken för att panelbrädorna hunnit påverkas av omgivningen. Vid målning ska ytfuktkvoten kontrolleras. Panelbrädorna ska ha en ytfuktkvot på 16 % eller lägre för att säkerställa ett bra resultat och långa underhållsintervall. Monterade utvändiga panelbrädor granskas innan färdigmålning och eventuell smuts och påväxt tvättas bort.

Någon av de, vid försäljning, rekommenderade färgerna för färdigmålning, ska användas för att färgernas kompatibilitet ska säkerställas. För bästa resultat rekommenderas användning av samma färgsystem som tidigare använts för industriell målning av de CMP-godkända utvändiga panelbrädorna. Det är viktigt för ett långvarigt skydd och för senare underhåll.

Ändträbehandling är av avgörande betydelse för utvändiga panelbrädornas livslängd och underhållsintervall. Ändträbehandling ska utföras vid slutbehandling på byggarbetsplatsen. Fullständigt färgsystem målas på ändträ och annat synligt trä som kan ha uppstått vid kapning, mekaniska skador eller liknande. Bästa tid för slutbehandling är maj – september.

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2019-06-20

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan