Svenskt Trä

Här kommer våra bästa julgranstips

Publicerad 2023-12-19

Julgran iconDet viktigaste när du köper gran är att den är färsk. Den ska se frisk ut och barren ska ha en fin grön färg. Känn på barren närmast skottens toppar, de ska sitta fast, då är granen färsk. Om de lossnar lätt är granen redan torr och kommer snart att börja barra.

Julgran iconLåt granen vila utomhus tills det är dags att klä den. Om granen är frusen bör den tinas långsamt och om din gran ska vara fin hela julen är det viktigaste att den hela tiden har tillgång till vatten.

Julgran iconLåt den gärna stå i vatten redan utomhus. Har den torkat en gång så barrar den fortare. När du tar in granen, se till att få bort döda barr genom att skaka den och slå lätt på grenarna.

Julgran iconUndvik att slå rotändan mot golvet. Ledningsbanorna för vattnet kan skadas och då barrar den mer. Och du, när julen är slut - glöm inte att lämna in din julgran som trädgårdsavfall till återvinningscentralen eller hos närmaste uppsamlingsställe, så kan den bli kompostjord, biobränsle eller biogas! 

Julgran iconGe din gran en ny snittyta vid roten men ta inte bort bark, den bör få plats i julgransfoten som den är. Om du har köpt en kungsgran är de oftast tjockare i roten – ta då bort så lite som möjligt. Om du tar för djupt från sidorna kommer du in i vattenledningsbanorna och riskerar då att stoppa vattentransporten. Om du är på väg att köpa ny julgransfot, se då till att köpa en som har så stor vattenbehållare som möjligt.

Julgran iconOm du hugger din egen gran, se först och främst till att fråga om lov hos skogsägaren. Allt annat är stöld. Välj en gran i den storlek du vill ha istället för att lämna en hög stubbe.

Julgran iconDet finns flera olika sorters gran för den som köper julgran. Rödgran är den klassiska granen som växer inhemskt. Men även kungsgran är vanlig som julgran. Kungsgranen barrar mindre och doftar inte heller, så den fungerar oftast bra för de allergiker som inte kan ha en traditionell rödgran. Fråga gärna försäljaren varifrån granen kommer. Om man köper närodlad minskar man transporter och gynnar den lokala skogsnäringen.

Julgran iconOch du, när julen är slut - glöm inte att lämna in din julgran som trädgårdsavfall till återvinningscentralen eller hos närmaste uppsamlingsställe, så kan den bli kompostjord, biobränsle eller biogas!

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 627 bygg- och trävaruhandlare.

Publicerad 2023-12-19

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan