Välkommen till Svenskt Trä och våra byggbeskrivningar!

Välkommen till Svenskt Trä. I samarbete med Sveriges bygg- och trävaruhandlare har vi sedan 1983 tagit fram de populära byggbeskrivningarna. Fram tills nu har vi gjort 47 olika byggbeskrivningar.

Trärådhuset

Trärådhuset är en interaktiv sajt som visar både översiktligt och i detalj hur ett trähus bör konstrueras. Svenskt Trä har tagit fram en ny designdel i Trärådhuset som hjälper dig att pröva olika utföranden både utvändigt och invändigt. Designverktyget innehåller en exteriör del där du kan pröva olika lösningar av paneltyper enligt svensk standard, snickerier, takbeklädnadslösningar, tralläkt till altaner, fönster och dörrar.

Svenskt Trä har även tagit fram ett interiört designverktyg där du kan välja olika invändiga paneltyper enligt svensk standard. Panelen kan monteras stående, liggande eller som bröstpanel både liggande eller stående. I designverktyget kan du även välja olika typer av trägolv och invändiga paneltyper till taket. När du gjort dessa val är det dags att komplettera med golvsocklar, taklister och foder. För att få ytterligare inspiration och för att få se en helhetslösning finns det olika möbleringsalternativ. Därefter kan du välja att färgsätta dina olika val.

I designverktyget finns även inköpslistor för att underlätta för dig i samband med inköp av materialet.

Välkommen in på visning i Trärådhuset, www.traradhuset.se

 

NYHETER!

CERTIFIERAD TRÄEXPERT

Visas denna symbol betyder det att företaget är Certifierad Träexpert, vilket innebär att man har ett dokumenterat stort kunnande inom trä, vilket ger trygghet vid köp av trävaror.
Visas denna symbol betyder det att företaget är Certifierad Träexpert, vilket innebär att man har ett dokumenterat stort kunnande inom trä, vilket ger trygghet vid köp av trävaror.