Välkommen till Svenskt Trä och våra byggbeskrivningar!

Välkommen till Svenskt Trä. I samarbete med Sveriges bygg- och trävaruhandlare har vi sedan 1983 tagit fram de populära byggbeskrivningarna. Fram tills nu har vi gjort 47 olika byggbeskrivningar.

Trärådhuset

Trärådhuset innehåller principlösningar för grundläggning, bjälklag, väggar, tak, balkonger, staket och skärmar med beskrivning av material, tekniska data, råd och anvisningar. Till de olika principlösningarna finns mer detaljerade beskrivningar av speciella typlösningar. Konstruktionsexemplen redovisas med hänsyn till träets användning och är därför inte helt fullständiga, men de kan användas som underlag i den egna projekteringen.

 

NYHETER!

CERTIFIERAD TRÄEXPERT

Visas denna symbol betyder det att företaget är Certifierad Träexpert, vilket innebär att man har ett dokumenterat stort kunnande inom trä, vilket ger trygghet vid köp av trävaror.
Visas denna symbol betyder det att företaget är Certifierad Träexpert, vilket innebär att man har ett dokumenterat stort kunnande inom trä, vilket ger trygghet vid köp av trävaror.