Bygg en trädgårdsmöbel

Uppdaterad 2021-07-15

Publicerad 2017-10-01

Långbänk

Långbänken kan i princip göras hur lång som helst. Görs den längre än 2 600 placeras fler benbockar in, görs den kortare räcker det med två. Endast en dimension används – 45 x 70, hyvlat tryckimpregnerat virke i träskyddsklass NTR/AB. Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Först tillverkas benbockarna. Hörnen är sammanfogade halvt-i-halvt. Varje hörn skruvlimmas ihop med fyra träskruvar, två från varje sida. Upptill sågas urtag så att sitsen kommer att luta inåt. Då blir den bekvämare och vatten rinner lättare av.

Nedtill görs urtag för en längsgående tvärslå. Tvärslån skruvas sedan fast med genomgående vagnsbult med mutter.

Under benbockarna fästs tassar av tryckimpregnerat virke. Om bänken ska stå på gräsunderlag kan det vara lämpligt att placera rektangulära betongplattor under benbockarna. När sitsbrädornas kanter fasats av, skruvas de fast uppifrån. Använd mässingsskruv med försänkt skalle, eller pluggförsänk dem. Fuktsäkert lim i fogarna mellan sits och bengavlar förstärker konstruktionen och motverkar fuktsamling. Låt fram- och bakkant nå någon centimeter utanför underredet.

Vill man ha ryggstöd på bänken, skruvas det fast med kraftiga varmförzinkade plattjärnsbeslag/stolpfästen på baksidan. Ribborna i ryggen är fastskruvade med vagnsbult och mutter. Plattjärnen/stolpfästena är bockade i cirka 20° vinkel. Bänken tål att stå utomhus året om. För att skydda träets yta och motverka att små sprickor uppstår, kan man ytbehandla med träskyddsolja. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med penetrerande grundolja eller annat träskyddsmedel.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Materialspecifikation långbänk

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Antal
Benbockar 45 x 70 450 6
Benbockar 45 x 70 405 6
Tass 22 x 70 95 6
Sits 45 x 70 2 600 6
Tvärslå 45 x 70 2 400 1
Rygg 45 x 70 2 600 2
Plattjärnsbeslag/stolpfästen 5 x 40 650 3
Vagnsbult Ø 8 60 6 (rygg)
Vagnsbult Ø 8 90 3 (tvärslå)
Träskruvar      
Observera Spill är inte medräknat.

Bord och stol

Virket ska vara av hyvlad furu, gärna kvistren. Sammanfogningar görs med varmförzinkad, vfz trådspik, 40–1,7 eller mässingsskruv med försänkt skalle. Förborra alla spikhål så att träet inte spricker. Fuktsäkert snickerilim i fogarna förstärker konstruktionen och motverkar att vatten tränger in. Kapa delarna i angivna mått.

Var mycket noggrann vid uppmätning och markering. Vissa delar, som bords- och stolsben, kan sågas med några centimeters kapmån. När bordet och stolen är monterad görs slutlig kapning nedtill mot mark. Då erhålls rätt snedkapningsvinkel. Stolens exakta bakåtlutning kan också justeras på detta vis.

Före montering bör alla delar putsas noga med slippapper vikt runt en kloss. Vassa kanter och hörn avrundas. Hörnens avrundningar markeras enklast med en målarburk som mall.

Vid kontursågning används elektrisk bandsåg, sticksåg eller bågsåg med fint blad.

För att möblerna ska vara ihopfällbara behövs fyra vagnsbultar (skruv med M-gänga med rund skalle) med låsmutter och bricka till bordet och åtta stycken till stolen, Ø 8, längd 80. Mellan stolens delar 101213 används två bultar, längd 120. Borra hålen trånga så att bultskallens fyrkantiga fläns får fäste.

Bord

Bordet hålls uppfällt genom att benparets 2 övre ändar låses i urtag i bordsreglarna 6. Tvärslån 3 spikas fast så högt upp att överkanten kommer att ligga an mot underkant 6. Bordsskivans långsidor är gjorda av bredare ribbor. Bordets höjd är cirka 750 och skivans storlek cirka 620 x 1 000.

Materialspecifikation bord

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Antal
Ben 34 x 45 895 2
Ben 34 x 45 880 2
Tvärslå 16 x 45 733 2
Tvärslå 16 x 45 801 1
Krysstag 9 x 34 960 2
Bordsregel 34 x 45 600 2
Bordsribba 16 x 45 1 000 9
Bordsribba 16 x 70 1 000 2
Vagnsbult Ø 8 80 4
VFZ trådspik 1,7 x 40    
Observera Spill är inte medräknat.

Stol

Konstruktionen blir stadigare om alla tvärslåar och ryggspjälor fälls in i benen till en tredjedel av sin tjocklek. Markera urtagen noga, gärna med hjälp av anslagsvinkel och ritsmått. Såga två raka snitt och hugg bort träet med stämjärn. Jämna och finjustera med plattfil.

Om stolens främsta sitsspjäla görs av en bredare dimension blir sitsspringorna smalare.

Mått och form på stolens svängda delar 9 och 11 sågas ur 34 x 95, 12 och 13 ur 34 x 70. Rutsystemet är 50 x 50.

Stolen har fyra leder. Innan bulthålen borras rekommenderas att ihopfällningen provas på en stolsida, med smala dyckertspikar i stället för bultar. Då kan man även kontrollera rätt sitshöjd, benlutning samt tvärslåarnas exakta placering. Stolens sitthöjd är cirka 450.

Materialspecifikation stol

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Antal
Ben 34 x 95 1 020 2
Ben 34 x 95 615 2
Armledare 34 x 95 550 2
Sitsregel 34 x 70 425 2
Armledarestöd 34 x 70 320 2
Sitsspjäla 16 x 45 488 7
Ryggspjäla 16 x 95 605 1
Ryggspjäla 16 x 70 556 1
Tvärslå 16 x 45 556 3
Vagnsbult Ø 8 80 6
Vagnsbult Ø 8 120 2
Observera Spill är inte medräknat.

Ytbehandling

De ihopfällbara trädgårdsmöblerna ytbehandlas omsorgsfullt med träskyddsolja, alternativt med alkydoljefärg. Grunda först med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Benens ändytor suger fukt vid marken. För att motverka detta placeras benändarna under något dygn i burkar med träskyddsmedel. Grundmåla med en pigmenterad alkydoljegrundfärg och därefter med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 % (gäller även tryckimpregnerat trä). Fuktkvoten (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av elektronisk fuktkvotsmätare. Måla bord och stol med delarna isärskruvade.

Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.