Avväxlingsbalk och pelare vid öppning i yttervägg i ett 2-planshus.
 

Beräkningarna utförs med programmetStatconStatcon®
Inställningar cookies