Carport med pulpettak, ansluten till byggnad.
 

Beräkningarna utförs med programmetStatconStatcon®