Ett taksystem med pulpettaksbalkar och balkar.
 

Beräkningarna utförs med programmetStatconStatcon®