Altan, ansluten till byggnad.
 

Beräkningarna utförs med programmetStatconStatcon®
Inställningar cookies