KONSTRUKTION
KONSTRUKTION
Altan med takkonstruktion
Altan utan takkonstruktion
Vidbyggd carport
Fristående carport
Förråd
Nockbalkar och takåsar
Pulpettaksbalkar och balkar
Fristående uterum
Öppning yttervägg 1-planshus
Öppning yttervägg 1 1/2-planshus
Öppning yttervägg 2-planshus
Öppning innervägg 1 1/2-planshus
Öppning innervägg 2-planshus
Golvbjälklag inne
Altanbjälklag ute
Pelare
 

Altan med takkonstruktion

Altan/uterum med pulpettak, ansluten till byggnad.
 

Beräkningarna utförs med programmetStatconStatcon®