Bra att veta om limträ

Limträ används främst som bärande element i byggnader men är även ett utpräglat gör-det själv-material, som med fördel kan användas till panelbräder och till hobbysnickerier såsom trappor, sittbänkar, bord, sängar och dylikt.

Elementen är uppbyggda av lameller (hyvlade plankor) som limmas industriellt med flatsidorna mot varandra. Lamellerna i limträelement är konstruktionsvirke av träslaget gran. Limmet utgör mindre än 1 viktsprocent och är resistent mot fukt.

Limträ används framförallt som balkar och pelare i byggnadskonstruktioner där hög bärförmåga och ett effektivt materialutnyttjande krävs.

Byggbeskrivning