Målning utomhus

Trä utomhus ytbehandlas i skyddande och dekorativt syfte. Ytbehandlingens funktion och hållbarhet bestäms av bland annat de ingående materialens egenskaper,arbetsutförandet, klimatet och träkonstruktionens utformning.

Ytbehandling och träunderlag ska kunna samverka under lång tid. Ytbehandling av trä måste underhållas regelbundet. Underhållsintervallen varierar inom vida gränser. För träfasader med täckande färg brukar man räkna med cirka 10 år. Laserande färger har kortare underhållsintervall. För fönstermålning bör man räkna med cirka 5 år. Av erfarenhet vet man att fasader målade med Falu Rödfärg kan fungera utan underhåll i många år.

För att få reda på mer om målning utomhus, hämta broschyren "Måla utomhus" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning