Tillbyggnad

Det är många faktorer man bör tänka på när man planerar att bygga till sitt hus: Hur är marken beskaffad där grunden för tillbyggnaden ska läggas? Hur ska tillbyggnadens storlek, planlösning och fasad utformas för att passa ihop med det äldre huset? Kan jag skapa extra mervärden, som en skyddad uteplats, lekplats för barnen, en köksträdgård? Och var på tomten sammanfaller de bästa förutsättningarna för alla dessa faktorer.

För att få reda på mer om tillbyggnad hämta broschyren "Tillbyggnad" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning