Takpåbyggnad

Låglutande, platta tak var vanliga på 1960- och 1970-talen, en lösning som hade sin grund i den tidens stilideal och i att utförandet var ekonomiskt fördelaktigt. Oavsett vad man tycker om låglutande tak ur en estetisk synvinkel så har dessvärre den här typen av tak visat sig orsaka en del problem. Den största olägenheten är vattenläckage från taket. Avrinningen från taket är ofta anordnad via takbrunnar och invändiga avlopp. Om brunnarna sätts igen av löv och skräp blir vatten stående på taket. Vattensamlingar kan även uppstå vid otillräckligt takfall. Vatten, is och sol går hårt åt taktäckningen som så småningom börjar läcka.

För att få reda på mer om påbyggnad av tak hämta broschyren "Takpåbyggnad" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning