Montera dörr

Genom att byta ytterdörr ger du husfasaden en ansikts- lyftning. Ur energisynspunkt kan det också vara ekonomiskt lönsamt eftersom nya dörrar ofta är betydligt tätare och bättre isolerade än gamla dörrar. Om byte av dörr väsentligt påverkar byggnadens yttre föreligger skyldighet att söka bygglov.

Det är viktigt att välja rätt storlek på dörren. Vid nybyggnad är dörrhålet i väggen frilagt och kan mätas direkt på plats eller via ritning. Vid ombyggnad kan det vara svårare att få fram det rätta måttet då det fria öppningsmåttet i väggen är inbyggt av foderlister och smyglister.

För att få reda på mer om dörrar hämta broschyren "Montera dörr" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning