Byta fönster

Ofta byter man fönster för att det är alltför skadat för att kunna repareras. Små defekter på ett träfönster, såsom bågar som går isär i hörnen, kan lagas med hörnjärn.

Att byta fönster för att ge byggnaden ett nytt utseende är inte att rekommendera då det kan bryta mot byggnadsstilen. Däremot kan det från energisynpunkt finnas skäl att byta fönster.

För att få reda på mer om fönster hämta broschyren "Byta fönster" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning