Snickra med massiva träskivor

Limfog består av torkat massivt trä. De är ihoplimmade av 40–45 breda trälameller. Limmet är miljövänligt vattenlim. Limfog är plan, putsad, torkad och försluten i plastkrympfilm.

Limfog i furu och gran är vanligast. De är lätta att såga, fräsa, borra, skruva och spika i. De är färdiga för målning eller annan ytbehandling.

Med limfog kan man snickra egna möbler och inredningar för bostaden, fritidshuset, balkongen, hobbyrummet eller för barnens rum.

För att få reda på mer om limfog hämta broschyren "Snickra med limfog" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning