Bastu

Det finns färdiga bastudörrar med fönster och beslag att köpa. Man kan också göra en bastudörr av en vanlig innerdörr. Den förses då med isolering och kläs med panel. Karmbredden ska vara 600 –700. Spika och limma fast en listram 30 x 30 på dörrens insida. I listramen monteras 30 mineralullsskivor. Dörren kläs med en träpanel. Den isolerade sidan vänds in mot bastun. Låskistan i dörrbladet och slutblecket i karmen tas bort och hålen sätts igen.

För att få reda på mer om byggande av bastu hämta broschyren "Bastu" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning