Bra att veta om impregnerat trä

Vattenlösliga medel (saltimpregneringsmedel) består av kopparföreningar, ofta i kombination med amin och organisk fungicid, alternativt krom och eventuellt arsenik. De vattenlösliga medlen, som används till huvuddelen av allt impregnerat trä, fixeras starkt till träet. Det ger träet den karakteristiska gröna färgen.

Oljelösliga medel består av ett eller flera aktiva ämnen som lösts i lacknafta. Medlen används uteslutande för impregnering av snickerier.

För att få reda på mer om impregnerat trä hämta broschyren "Bra att veta om impregnerat trä" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning