Bygglov och anmälan

För att kunna beakta en hållbar samhällsutveckling samt se till bland annat byggherrens, kommunens och grannarnas behov finns vissa bestämmelser för hur och var det är tillåtet att bygga och använda mark.

Varje kommun har i sina detaljplaner eller områdesbestämmelser fastställt hur marken får användas. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede kontakta stadsarkitekten eller byggnadsnämnden om förhållandena och hur ditt ärende ska hanteras.

För att få reda på mer om bygglov och anmälan, hämta broschyren "Bygglov och anmälan" hos din närmaste trävaruhandlare eller ladda hem pdf och skriv ut.

Byggbeskrivning